OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

VIS VITALIS

O nás / Bemutatkozás

 

Názov občianskeho združenia:   VIS VITALIS

 Sídlo:     Farská lúka 60, 986 01 Fiľakovo

Predseda: Tankinová Zuzana

 Kontakty: ztankinova@azet.sk

 Web:        www.visvitalis.wbl.sk

 Ciele združenia:

 • upevňovanie telesnej a duševnej rovnováhy a kondície
 • upevňovanie mentálnej hygiény
 • ochrana zdravia, zdravý životný štýl
 • ochrana prírody, enviromentalistika
 • rozvoj osobnosti
 • prehlbovanie spolupatričnosti
 • boj proti nezdravým javom v spoločnosti a negatívnym vplyvom na rozvoj osobnosti (alkohol, fajčenie, drogy, rasizmus...)
 • osvetová činnosť 

Pri napĺňaní cieľa bude združenie organizovať:

 • kurzy za účasti lektorov
 • prednášky so zapojením odborníkov na danú tematiku
 • vychádzky do prírody
 • skupinové cvičenia
 • besedy súvisiace s cieľmi združenia a aktuálnymi témami
 • klubové posedenia
 • ukážky prípravy zdravých jedál
 • propagáciu tém súvisiacich s cieľmi združenia v médiach a na internete
 • spolupracu s inými organizáciami podobného zamerania
 • pomoc občanom závislým na návykových látkach